Aktualności

Research Center

Ogłoszenia

Dnia 19.06.2023 (Poniedziałek) o godz.14:00 w Przychodni "Nord Med" odbędą się badania USG Dopler color Przepływów i drożności żył i tętnic

Zaświadczenia lekarskie o czasowej niezdolności do pracy

Rzecznik Praw Pacjenta przypomina, że pacjent, któremu przysługuje zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy, powinien otrzymać je od lekarza, który przeprowadził bezpośrednie badanie chorego. Nieuprawnione jest odsyłanie pacjenta po takie zaświadczenie do innego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Oferty pracy dla lekarzy

ZATRUDNIMY LEKARZA
 
- w Poradni POZ: rodzinnego/ogólnego/internistę/ pediatrę
- lekarza medycyny pracy

Podejmiemy współpracę z lekarzem posiadającym umiejętność wykonywania badań USG.

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK)

Narodowy Funduszu Zdrowia uruchomił Teleplatformę Pierwszego Kontaktu (TPK).

Dzwoniąc pod bezpłatny numer TPK – 800 137 200 –  otrzymasz niezbędną pomoc medyczną poza godzinami pracy lekarzy rodzinnych: od poniedziałku do piątku w godzinach 18:00 – 8:00, w weekendy, święta i inne dni ustawowo wolne od pracy.